Mismatchere og matchere

Måske kender du en “pessimist” eller måske kender andre dig som “pessimist” – altså en person som nærmest hensynsløst vælger at se negativt på ting og har modstand på alting. De kaldes også for mismatchere. Eller måske kender du en “optimist” eller måske kender andre dig som “optimist” – altså en person som nærmest hensynsløst vælger at se positivt på ting og have velvilje på alting. De kaldes også for matchere. I virkeligheden kan både mismatchere og matchere være pessimister eller optimister, læs mere her: pessimister vs optimister

Mismatchere ser på forskelligheder fra deres verden, mens matchere ser på lighederne, altså det der matcher med deres verden. Men det er blot en vinkel at anskue ting på. Det er ikke farligt, det er ikke bedre at være det ene fremfor det andet, det er bare en metode til at forstå verden omkring os, uanset om vi er det ene eller det andet.

Når en matcher forholder sig til noget, vil personen begynde med at få en ide af de områder, som personen er enig i og kan genkende. Det, der virker attraktivt, springer i øjnene, og fokus er på mulighederne og potentiale, og på hvordan denne ting kan bidrage til deres nuværende situation. Først derefter ser de på udfordringer og begrænsninger, og træffer deres endelige konklusion ud fra den samlede vurdering.

Mismatcheres, gør det selvsagt omvendt, de begynder med en fornemmelse af alt det de er uenige i, i forhold til deres nuværende forståelse af verden. Fokus er på forskelle, begrænsninger og udfordringer, og på hvordan sagen står i modsætning til deres verden. Først derefter ser de hvilke muligheder og potentialer som tingen også indeholder, og overvejer hvor og hvordan det ville kunne fungere og bidrage. Og så træffer de deres endelige konklusion ud fra en samlet vurdering. (Ikke at forveksle dem med de personer, som ser negativ på ting, men så bare aldrig når videre end det!)

Udfordringen er samarbejdet mellem matchere og mismatchere, hvor mismatcherene tit oplever med en udtalt eller stille modstand fra omgivelserne, fordi der ofte er en holdning om, at det er forkert, hensynsløst og energidræbende at lægge ud med det, der ikke fungerer. Men er personen negativ, bare fordi de starter med at se det negative? Er det negativt at se på udfordringerne? Eller er det bare negativt at se på dem først? Er man “sortseer”, fordi man forholder sig til udfordringerne først, men “god og fornuftig” når man først ser på dem senere? Er det den eneste og helt rigtig måde at forholde sig til verden på? Er det bedst, at vi alle begynder med det positive først? Eller kunne det i nogle sammenhænge, måske også være positivt at få udfordringer, problemer og begrænsninger ud af verden først?

Det kan være ligeså energidrænende for en mismatcher, at være omgivet af matchere, fordi når matchere bremser mismatchere med dom, så skal personen til at koncentrere sig som at vende sin tankeprocessen om, og formulere sig anderledes. Og ikke mindst føle sig tvunget til at sin egen adfærd og tankeproces som “forkert” og “blokerende”.

Når mismatcheren bliver kaldt for “sortseer” eller “Rasmus Modsat”, hvad handler det så dybest set om? Går det bare ud på at slå den anden med stemplet “du er anderledes end mig”? Hvorfor går matcheren så højt op i, om nogle synes, at glasset er halvt tomt eller halvt fuldt? Og er det mismatchernes ansvar at ændre deres adfærd, så matcherne ikke bliver drænet for energi? Eller omvendt for den sags skyld?

Hvad med lidt mere tolerance og åbenhed i dagligdagen? Vær nysgerrig og lyt aktivt efter den positive intention, fra begge lejre. Vores verdensbilleder er ikke så langt fra hinanden, som de måske først kunne synes. Både mismatcherne og matcherne har meget mere at bidrage med, end de måske får lov til, og måske vil en gengældt følelse af ligeværd være med til at sænke forsvars attituden og skabe mere liv, kreativitet og sjov helt generelt. Matcher og mismatcher, vi kan alle bidrage til processen og være med til at skabe plads til forskelligheden. Eller lade være.


“Der findes ingen større straf end den at opdage, at man med sine handlinger har gjort det umuligt at være den, man gerne vil være.” – Fernando Savater