Pessimister vs optimister

Pessimister og optimister opfatter verden på forskelligvis, og forklarer hændelser udfra to forskellige sider.
Her først de to mulige sider:

Side 1: Indre, General, Permanent
Side 2: Ydre, Specifik, Midlertidigt

Når en optimisist oplever en god hændelse, bruges side 1 til at forklare hængelsen. F.eks det at bestå eksamen bliver måske til “Det var mig, der gjore det (Indre), det skete fordi jeg er god til hele emnet (General), og det vil jeg også være god til i næste uge (Permanent)”. Oplever de en skidt hændelse, som f.eks at dumpe eksamen, bruges side 2. “Det var den dumme censor (Ydre), og det var fordi jeg lige præcis ikke kunne dette emne (Specifik), og det bliver anderledens næste gang (Midlertidigt).”

Oplever en pessimist derimod en god hændelse, bruges side 2. F.eks det at bestå eksamen. “Det var fordi censoeren var venlig mod mig (Ydre), og fordi jeg lige kunne det ene emne (Specifik), og jeg var bare heldig (Midlertidigt).” Oplever de en skidt hændelse, som f.eks at dumpe en eksamen, bruges side 1. “Det var min skyld (Indre), det er fordi jeg intet kan (General), og det bliver ikke bedre (Permanent).”

Vi kan selv vælge hvordan vi ønsker at se på hændelser som sker. Hvad vælger du?

Et andet indlæg, som relatere til dette er: mismatchere og matchere


“Erfaring er evnen til at genkende en fejl anden gang man laver den.” – Ukendt