Prioritering

Her er et værktøj til nemt at prioritere. Indtast det du vil have prioriteret i en groft sorteret rækkefølge.

Én ting per linie, og tryk på “Start”.
Tryk herefter på den knap som har den vigtigste prioritering.

Du kan når som helst trykke på “Stop” og tilføje eller fjerne linier, efterfølgende tryk på “Start” vil genstarte prioriteringen.